ABB ชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าและกันไฟรั่ว 10 ช่อง เมน 40 กันดูด 40 พร้อมลูกย่อย
5,700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เอบีบี ชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าและกันไฟรั่ว 10 ช่อง เมน 40 กันดูด 40 พร้อมลูกย่อย

 

เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัด และกระแสลัดวงจรเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่าที่สายไฟฟ้าจะทนได้ ซึ่งจะทำความเสียหายต่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจนำไปสู่การเกิดอัคคีภัยในที่สุด ดังนั้น การเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องคำนึงถึงค่าความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และค่ากระแสพิกัดจะต้องน้อยกว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าจะทนได้