อาคาร Tesco Lotus ลาดพร้าว ชั้น 2 อยู่หลังแคชเชียร์หมายเลข 4 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ